АНН КОРИСТАШЕВСКАЯ

ЖИВОПИС

CV

Родена съм в Москва през 1998, но израстнах във Видин, завърших езикова гимназия. През 2017 започнах образованиеио си в Национална художествена академия, от 2018 година в ателието на професор Андрей Даниел и главен асистент Константин Костов, завърших бакалавърска програма юни 2021. Участвах в изложба "Малък формат" през 2019 в галерия Арт 36, участвах във фестивала Дунавски вълни през 2020 с проект по стенопис изпълнен върху читалището на гр. Видин.

Галерия