БИЛЯНА ДЕШЕВА

ЖИВОПИС

CV

 • Родена през 1998 г.
 • 2021 - бакалавър, спец. "Живопис", НХА, София.
 • 2016 -  завършва спец. "Живопис" в Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“, София.

Участия в изложби, пленери, награди:

 • 2013 - Участие и второ място (специалност Живопис) в изложбата на Национален
  младежки конкурс за изящни, приложни изкуства и дизайн
 • 2014 - Участие в изложбата на Национален младежки конкурс за изящни, приложни
  изкуства и дизайн
 • 2014 - Групова изложба “Различни” в изложбената зала “Art Place“ на Интерпред
 • 2014 - Групова изложба “Самоличности“ в галерия “Арт 36“
 • 2015 - Групова изложба “Портрети“ в галерия “Дебют“
 • 2015 - Участие във втора изложба на възпитаниците на НУИИ “Илия Петров“ в Съдебна
  Палата, гр. София
 • 2018 - Участие и поощрителна награда в конкурс за учебна рисунка, етюд по
  специалността и свободна творба , с подкрепата на д-р Кънев и д-р Желязков в НХА,
  София
 • 2018 - Участие и поощрителна награда в Национален конкурс-изложба на ЮЗУ
  “Неофит Рилски“, Благоевград
 • 2018 - Участие в групова изложба “101 рисунки“ в галерия “Сердика“ 2019 г. - Участие
  и поощрителна награда в конкурс за учебна рисунка, етюд по специалността и свободна
  творба , с подкрепата на д-р Кънев и д-р Желязков в НХА, София
 • 2019 - Участие в студентски пленер “В духа на Майстора“ в с. Шишковци и в
  последвалата изложба в галерия “Владимир Димитров-Майстора“ , гр. Кюстендил
 • 2019 - Участие и поощрителна награда в Национален конкурс-изложба на ЮЗУ
  “Неофит Рилски“, Благоевград
 • 2019 - Участие в групова изложба “30х30“ в галерия “Астри“
 • 2019 - Самостоятелна изложба “Предфактум“ в галерийно пространство “Апартамента“
 • 2020 - Участие като художник-колаборатор на организацията „Ърбанайтс София“ в
  „Уличен фестивал“ към „Спаси София“
 • 2020 - Самостоятелна изложба “Нарисувах ти цветя“ в галерия “Ведарт“
 • 2020 - Участие в студентски пленер “В духа на Майстора“ в с. Шишковци и в
  последвалата изложба в галерия “Владимир Димитров-Майстора“, гр. Кюстендил
 • 2020 - Участие в групова изложба “30х30“ в галерия “Астри“
 • 2020 - Участие и награда в студентски конкурс към “Българска банка за развитие”
 • 2021 - Участие в студентски проект “SYNesTHESIS“ към къща-музей “Панчо
  Владигеров” - концерт-изложба

Галерия