Александрина Дакова

ЖИВОПИС

CV

  • Родена през 1994г. в София.
  • 2017 - бакалавър спец. „Живопис“, Национална художествена академия, София
  • 2013 - СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ –Видин

Изложби:

  • 2017- Галерия на СБХ - Съвместна изложба на дипломираните бакалаври  от НХА- гр. София

Награди:

  • 2017- Награда на НХА и Sociеte Generale Експресбанк- творчески престой и участие в Лятната академия в Българския културен институт “Дом Витгенщайн“, Виенa.

Галерия