Катерина Маринова

специалност Живопис

Работи основно с маслени бои и въглен като се интересува основно от натурата

CV

  • Родена в град Лом  13.07.1994
  • 2013-2017 - бакалавър, специалност “Живопис”; втора специалност Теория и практика на художественото образование, НХА, София
  • 2001-2013 - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Козлодуй

Изложби и проекти:

  • 2017 - Галерия на СБХ "изложба на дипломираните бакалаври"
  • 2016 - Участие в пленер и изложба гр. Оряхово
  • 2015 - Участие в пленер и изложба гр. Оряхово
  • 2014 - Академично бианале рисунка
  • 2013 - Участие в изложба гр. Лом

Галерия