В НАЧАЛОТО III ЧАСТ


МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ


ПО ИДЕЯ И СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ТОДОР СТАЙКОВ
Съюз на българските художници, Галерия „Райко Алексиев“
01 - 15.10.2020

за изложбата  - в. 24 часа 

СТАТУТ

„В началото“ - III е трето издание на изложбата, която е представителна част от инициативата на Г-н
Тодор Стайков за подпомагане реализацията на млади художници, които са завършили
специалност “Живопис“ и „Скулптура“ в Националната художествена академия.
Проектът си поставя високата цел да стимулира творчески процеси, да активира и остойности найкачествените, креативни и иновативни търсения на младите в живописта и скулптурата.
Изложбите от проекта „В Началото“ трайно присъстват в програмата на СБХ като заемат найпредставителните пространства на „Шипка“ 6 и „Райко Алексиев“. Това е изключителна възможност
за младите още на старата на своя творчески живот, да погледнат амбициозно и отговорно, да
изграждат професионален критерий по най-високи стандарти.
Жури в състав: г-н Тодор Стайков, проф. Валентин Старчев,  проф. Десислава Минчева, проф. Емил Попов, Иван Русев, Любен Генов, проф. Станислав Памукчиев ще селектира участници от групата Млади Български Художници и произведения на два етапа. Първият етап – гледане на портфолио. Вторият етап – окончателен, при аранжиране на експозицията.
Условия за участие:
- Всеки автор трябва да представи нови творби, които са създадени през последната година и да
не са участвали в други национални изложби или конкурси.
- За живопис: до 5 броя, картини с обща експозиционна площ до 6 линейни метра
- За скулптура: до 5 броя, с обща експозиционна площ до 6 кв. метра, с варираща височина. При
желание за скулптурни инсталации ще се приемат проекти с ясни концептуални и технически
граници, които ще бъдат уточнени предварително с журито.
- Срок за подаване на портфолио 7 септември 2020 г. на електронен
адрес: young.bg.artist@gmail.com
- Всяко портфолио да съдържа – име на автора, наименование на творбите, размер,
техника. Портфолиото трябва да бъде във формат PDF (други формати няма да се разглеждат).

 - селектираните творби от журито ще се приемат на 29 септември в галерия "Райко Алексиев" от 10 до 18 часа.
Изложбата ще се състои от 1 до 15-ти октомври. Изложбата ще се реализира със
съдействието на Съюз на българските художници.

Галерия