Download Criticism and Discussion materials

26.10.2021

КОНКУРС ЗА ОПЕРАТИВНА КРИТИКА - „Съвременната българска живопис в последните 10 години между локално и глобално.

Жури в състав: проф. Галина Лардева, Мария Василева, Румен Серафимов определи трите най-добри текста. 

ПЪРВА НАГРАДА – 1000 ЛВ. -  РОСЕНА ИВАНОВА
ВТОРА НАГРАДА – 500 ЛВ.   - ИВА ВЕЛЕВА
ТРЕТА НАГРАДА – 250 ЛВ.    - АЛЕКСАНДРА ЗЛАТАНОВА

15.10.2020

competition for operational criticism - In the beginning part III

Today, October 30, a specialized jury nominated texts in the competition for operational criticism dedicated to the exhibition "In the beginning Part III" and awarded the following authors:


1. ALEXANDRA ZLATANOVA
2. ROSENA IVANOVA
ENCOURAGING AWARD - SILVIA BOGOEVA
Critical texts of the authors can be viewed and downloaded on the site section "Criticism and discussion".

The materials can be downloaded here.

- Alexandra Zlatanova - download material

- Rosena Ivanova - download material

- Silvia Bogoeva - download material