Човекът е прах, мираж, пепел...

(цитат от разказа на Ан. П. Чехов “Разговор на човек с куче”)

изложба на Силвия Богоева

галерия Нюанс / откриване: 8 март от 18 до 20 часа

Галерия