Кабинет на Любопитствата – интерактивна изложба

Биляна Дешева, Величка Джамбазова, Гергана Иванова, Сиана Дамянова

25 януари – 17 февруари
София, галерия “Кредо Бонум”

Кабинет на Любопитствата – интерактивна изложба на 4 български артиста отваря врати за публиката на 25 януари в галерия “Кредо Бонум”, София.

● 4 млади български таланта работят с научни работници от Природонаучния музей, за да изследват допирните точки на изкуството и науката
● Кабинет на любопитствата представя четири инсталации – Artificialia, Scientifica, Naturalia, Exotica
● Интерактивната изложба ще бъде отворена за публика от 25 януари до 17 февруари

Кабинет на любопитствата – интерактивна изложба на 4 млади български артиста, отваря врати за публиката на 25 януари в галерия “Кредо Бонум”, София.

Иммърсив инсталацията разглежда концепцията за кабинетите на любопитствата като куриозни колекции с причудливи природонаучни артефакти, представящи пред зрителя едно далечно измерение между фантазия и реалност.
Четиримата автори изследват темата през призмата на съвременното изкуство. Биляна Дешева, Величка Джамбазова, Гергана Иванова и Сиана Дамянова преплитат изкуството и научната мисъл в своите имърсив инсталации. Този синтез отбелязва любопитството като крайъгълен камък в човешкото изследване и разбиране.
Вдъхновени от богатия архив на музейните колекции, творците следват набелязаните от научните експертите категории и създават своето изкуство в четири „кабинета“ или иначе казано 4 инсталации:
Artificialia, даваща поглед към структурата на спомените;
Scientifica, която изправя човека пред безмерността на космоса,
Naturalia, преосмисляща природата и нейната материалност,
Exotica, олицетворяваща вечното човешко търсене.
Четирите инсталации са подредени в своеобразен лабиринт, през който посетителят преминава и взаимодейства изкуството и неговите различни форми.
Със своята работа артистите доказват, че цялото е по-добро от сбора на неговите части (Р. Дж. Елъри). “Кабинетът” трябва да се разглежда като едно цяло, а отделните творби заедно изграждат смисъла на тази съвременна изложба. Тук, интерактивните инсталации са стъпки по пътя, който всеки посетител чертае из “лабиринта” на изложбата „Кабинетът на любопитствата“.
Тази многолика изложба е покана за публиката да изследва и участва в безкрайните възможности, които се разкриват пред търсещия ум.
Проектът „Кабинетът на любопитствата“ е финансиран от Национален фонд “Култура” и се осъществява с подкрепата на Националния Природонаучен Музей при БАН.

Адрес на галерия „Кредо Бонум“: ул. Славянска №2, гр. София