Предречено да приключи / мъртво. Неразбиране на тленното

Автори:  КОНСТАНТИН КОСТОВ, ЯНА СТОЙЧЕВА, ТРЕПКА ПЕТКОВА, МАРТА РАЙХЕЛ, МАЯ СТОЙКОВА, ТИНА ХАМЗЕ и СЕВЕРИНА ЕНЕВА


4.05 – 24.05 2023
Откриване: 4 май (четвъртък) 2023, от 18:00 ч.
СБХ, Шипка 6, зала-1 B, София

Галерия