НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА – КОНКУРС

ЗА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА 2023

СТАТУТ

Г-н Тодор Стайков и комисия обявяват:
НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА – КОНКУРС ЗА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА за млади художници до 35 години от цялата страна, които не са студенти в настоящия момент. Изложбата има за цел да стимулира творческа активност и да акцентира и подпомогне най-актуалните и продуктивни процеси в новата живопис и скулптура.

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЖУРИ ЩЕ СЕЛЕКТИРА УЧАСТНИЦИТЕ И ЩЕ ОПРЕДЕЛИ ДВЕ НАГРАДИ, ВСЯКА НА СТОЙНОСТ 4 000 ЛВ.


По време на изложбата ще бъдат определени и следните награди:

НАГРАДА НА ГАЛЕРИИТЕ (САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА) от името на

  • Съюз на българските художници
  • галерия „Арте“
  • галерия „Слон“

НАГРАДА НА УЧАСТНИЦИТЕ (за живопис и скулптура, всяка на стойност 2 000 лв.)


Всеки автор може да представи за участие:

живопис: до 3 броя картини с обща експозиционна площ до 6 линейни метра

скулптура: до 3 броя, с обща експозиционна площ до 6 кв. метра, с варираща височина. При желание за скулптурни инсталации ще се приемат проекти с ясни концептуални и технически граници, които ще бъдат уточнени предварително с журито.

Представените творби, трябва да са създанени пре последните две години, да не са дипломни работи и да не са участвали в други национални изложби.

Изпратените материали трябва да бъдат във формат PDF (други формати няма да се разглеждат) и да съдържа кратка автобиография, наименование на творбите, размер, техника. Желателно е заявеното предложение да е придружено от словесен аргумент.

Срок за подаване на материалите: 1 септември 2023 г., на електронен адрес: young.bg.artist@gmail.com

Журито ще селектира участници и произведения на два етапа. Първият етап – гледане на портфолио. Вторият етап –окончателен, при аранжиране на експозицията.

Изложбата ще се състои в изложбена зала „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 125, София. Изложбата се реализира със съдействието на Съюз на българските художници. Приемането на творбите ще бъде уточнено допълнително след първия етап на журиране.