Let’s take a look at the side

изложба на Ана Костова и Гергана Табакова

9 март - 31 март 2023
Официално откриване: 9 март 2023 г., 18:30 - 20:00 ч.
Галерия Credo Bonum, ул. „Славянска“ 2, вход от ул. „Бенковски“

Изложбата представя последните творчески търсения на две авторки – Ана Костова и Гергана Табакова. Двете са провокирани от медията на живописта, която опитват да поставят в нов за тях, пространствен контекст. Централна за тяхната настояща практика е темата за претворяване на живописните впечатления в триизмерни живописни обекти. В работата си те запазват типичните за живописта средства и технически параметри, които задават конкретиката в овеществяването на концептуалното търсене. В него боята се запазва като съществен и основен носител на цвета. Платното със своя диалогичен характер на двуизмерна повърхност и триизмерен обект подтиква към изнасяне на картинната равнина от стената в пространството при Гергана и провокира Ана да търси развитието на живописните си обекти в среда. Съответно, в представените в изложбата работи част от традиционните материали са заменени от не съвсем разбирани като типични такива. Те спомагат изнасянето в пространството и сами по себе си действат като носители на цветните композиции. Така, на пръв поглед външни за живописта материали – като дърво, пластмаса, метал и отношенията между тях, се превръщат в централни за търсенето на нови носители на живописното впечатление. Така проектът Let’s take a look at the side дава възможност живописта да бъде погледната “отстрани”. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”, по програма „Дебюти”.Ана Костова завършва бакалавър и магистър Живопис в ателието на проф. Здравка Василева в Национална художествена академия, София. В момента живее в град Кил, Германия, където ѝ предстои да завърши магистратура “Свободни изкуства”в Университета за изящни изкуства и дизайн “Мутезиус” в класа на проф. Антже Майевски. В своята работа Ана Костова разминава границите между живопис и скулптура. Нейните творби могат да бъдат определени като скулптури, които овладяват пространството чрез живописен жест. Живописните ѝ обекти са продължение на нейната живопис.

Гергана Табакова завършва магистърска програма Живопис в Национална художествена академия (2017 г.) в ателието на проф. Здравка Василева. Твори в сферата на живописта. Интересно ѝ е преразглеждането на типични разбирания, ежедневни пространства, ситуации. Почти винаги опитът за повторното им осъзнаване се извежда като основно звено в работата ѝ.

Повече детайли: https://bit.ly/3KOQfD1

Галерия