„БИОГРАФИЧНО. МЕСТА НА ПРЕЖИВЯНОТО“ - ГОДИШНА ИЗЛОЖБА НА СЕКЦИЯ „ЖИВОПИС“, СБХ

Днес, 4 май 2022 в 18:00 на Шипка 6 бе открита изложбата „Биографично: места на преживяното. Сенки от миналото, сенки от бъдещето“, организирана от секция „Живопис“ на СБХ. Бяха връчени наградите на СБХ за живопис. Меценатът Тодор Стайков, който подкрепя младите художници и организира техни ежегодни изложби, връчи четири равностойни награди. Всички награди бяха определени от селекционното жури.


Награди на Тодор Стайков за млад автор:
Дина Стоев
Елена Велкова
Калия Калъчева
Силвия Богоева

***

Награди на СБХ:
Ралица Игнатова
Атанас Ташев 
за повече информация тук: https://sbh.bg/…/nagradi-ot-izlojbata-biografichno…/1/660…

Названието на изложбата „Биографично. Места на преживяното“ посочва тематична територия, която допуска нахлуване на спомени, на тяхното поетично оцветяване и пластично одухотворяване. Съдържателният обхват на „Биографично“ е отворен към субективния свят на съхранени образи, останки, следи от вглеждането в себе си. Вслушва се в монолога на оживялата памет за преживяното. Изложба, конструирана от множество пластични светове-изповеди, има потенциал да състави образа на „колективната душа“, на едно време, белязано от пандемия, изолация, екзистенциално напрежение, подменена реалност, както и от компенсаторните фикции и блянове. „Биографично“ е опит за визуално обозначаване на време и място – хронотоп, осветен емоционално, психологически и духовно от личната среща с тайната на живота. Изложбата „Биографично. Места на преживяното“ ще се състои от 4 до 28 май 2022 в галерията на СБХ, „Шипка” 6, първи етаж. По регламент всеки може да представи до три картини с обща площ до 5 линейни метра и до 2,80 м височина. Желателно е произведенията да са създадени през последните две години и да са тематично ориентирани. Няма ограничения за техники и материали.

Галерия