ДИМИТЪР ПАВЛОВ

специалност "Живопис"

CV

  • Роден през 1998 г. в град Пловдив.
  • 2022 - бакалавър, НХА, специалност "Живопис"

Участия в изложби и пленери:

  • 2022 - участие в изложба на Дипломниците Бакалаври в СБХ на Шипка 6.
  • 2021 - участие в студентски пленер "В духа на Майстора", село Шишковци, Кюстендилско.
  • 2019 - участие в студентски пленер "В духа на Майстора", село Шишковци, Кюстендилско.