НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА – КОНКУРС

ЗА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА 2021

НАГРАДИ -  II ЕТАП

Днес 26.10.2021 г. комисия в състав: проф. Валентин Старчев, проф. Десислава Минчева, Димитър Генчев, проф. Емил Попов, Кирил Василев, Любен Генов, Мария Василева, Милко Божков, проф. Станислав Памукчиев, Стоян Дечев и г-н Тодор Стайков определи следните две награди, всяка на стойност 4 000 лв:


НАГРАДА ЗА ЖИВОПИС - ДУМИСАНИ КАРАМАНСКИ
НАГРАДА ЗА СКУЛПТУРА - ВАЛЕНТИН МИТЕВ


***
НАГРАДА НА ГАЛЕРИИТЕ (ИЗЛОЖБА)
- НАГРАДА НА СБХ - АНЖЕЛА ТЕРЗИЕВА И МАРК БОЙЧЕВ
- НАГРАДА НА ГАЛЕРИЯ АРТЕ - СИЛВИЯ БОГОЕВА И МАРТИН ТРИФОНОВ
- НАГРАДА НА ГАЛЕРИЯ СЛОН - ТРЕНДАФИЛА ТРЕНДАФИЛОВА И СОНЯ РАДЕВА
***
НАГРАДА НА УЧАСТНИЦИТЕ (всяка на стойност 2 000 лв.):
ЗА ЖИВОПИС - КАЛИЯ КАЛЪЧЕВА
ЗА СКУЛПТУРА - МИХАЕЛА КАМЕНОВА
***
По време на изложбата бяха връчени и наградите в КОНКУРС ЗА ОПЕРАТИВНА КРИТИКА
Този проект е свързан с написването на текст на тема: „Съвременната българска живопис в последните 10 години между локално и глобално. (Отправна точка по темата е изложбата 7 х 5 х 3. Съвременна българска живопис, открита на 10 март в залите на галерия „Шипка“ 6, СБХ.) Жури в състав: проф. Галина Лардева, Мария Василева, Румен Серафимов ще определи трите най-добри текста, които ще бъдат публикувани в сайта на групата: http://young-bulgarian-artists.org/bg, както следват:
- Първа награда - Росена Иванова
- Втора награда - Ива Велева
- Трета награда - Александра Златанова

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕНО ЖУРИ I ЕТАП
СЕЛЕКЦИЯ ЗА ИЗЛОЖБА

Днес 12.10.2021 г. г-н Тодор Стайков и комисия в състав: проф. Валентин Старчев, проф. Десислава Минчева, Димитър Генчев, проф. Емил Попов, Любен Генов, Мария Василева, проф. Станислав Памукчиев, Стоян Дечев разгледа и селектира следните автори за участие във втори етап на Национална изложба – конкурс за живопис и скулптура, както следват:


ЖИВОПИС
Албена Петкова
Ангеларий Димитров
Анжела Терзиева
Велислава Гечева
Гергана Табакова
Димитър Бочуков
Дина Стоев
Драгана Павловска
Думисани Карамански
Елеонора Терзиева
Елица Василева
Иван Кашлаков
Ивана Петрова
Йоана Тафкова
Йордан Велков
Калина Мавродиева
Калия Калъчева
Лора Тонева
Нора Ампова
Петра Димитрова
Петер Чиновски
Северина Даниелова
Северина Енева
Силвия Богоева
Трендафила Трендафилова
Юлиан Станкулов
Явор Костадинов
Ялмур Тезджан

СКУЛПТУРА
Алекандра Маринова
Валентин Митев
Деница Дакова
Елизар Милев
Марк Бойчев
Михаела Каменова
Мартин Трифонов
Николета Иванова
Радислав Тодоров
Соня Радева
Стефан Коцев
Шабан Хюсмен

Всеки автор, допуснат до II етап ще бъде уведомен лично за подбраната/ните творби от журито за участие в изложбата!
ВАЖНИ ДАТИ:
* Приемане на творбите – 23 октомври, изложбена зала „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 125, София
* Журиране и определяне на награди на допуснатите художници до II етап – 26 октомври. Комисия: г-н Тодор Стайков, проф. Валентин Старчев, проф. Десислава Минчева, Димитър Генчев, проф. Емил Попов, Кирил Василев, Любен Генов, Мария Василева, Милко Божков, проф. Станислав Памукчиев, Стоян Дечев
* Изложбата ще се състои от 26 октомври до 11 ноември.
* Изложбата се реализира със съдействието на Съюз на българските художници

 

 ***

СТАТУТ

Г-н Тодор Стайков и комисия обявяват:
Национална изложба – конкурс за живопис и скулптура за млади художници до 35 години от цялата страна, които не са студенти в настоящия момент.
Изложбата има за цел да стимулира творческа активност и да акцентира и подпомогне най-актуалните и продуктивни процеси в новата живопис и скулптура.
Специализирано жури ще селектира участниците и ще определи две награди, всяка на стойност 4 000 лв.
Всеки автор може да представи за участие:
живопис: до 3 броя, картини с обща експозиционна площ до 6 линейни метра
скулптура: до 3 броя, с обща експозиционна площ до 6 кв. метра, с варираща височина. При желание за скулптурни инсталации ще се приемат проекти с ясни концептуални и технически граници, които ще бъдат уточнени предварително с журито.

Изложбата ще се състои от 26 октомври до 11 ноември.
Изложбата се реализира със съдействието на Съюз на българските художници. Приемане на творбите – 23 октомври, изложбена зала „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 125, София.
Срок за подаване на портфолио 11 октомври 2021 г. на електронен адрес: young.bg.artist@gmail.com
Всяко портфолио да съдържа – кратка автобиография, наименование на творбите, размер, техника. Желателно е заявеното предложение да е придружено от словесен аргумент. Портфолиото трябва да бъде във формат PDF (други формати няма да се разглеждат).
Журито ще селектира участници и произведения на два етапа. Първият етап – гледане на портфолио. Вторият етап – окончателен, при аранжиране на експозицията.

Галерия