НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА – КОНКУРС

ЗА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА 2021

СТАТУТ

Г-н Тодор Стайков и комисия обявяват:

Национална изложба – конкурс за живопис и скулптура за млади художници до 35 години от цялата страна, които не са студенти в настоящия момент.
Изложбата има за цел да стимулира творческа активност и да акцентира и подпомогне най-актуалните и продуктивни процеси в новата живопис и скулптура.
Специализирано жури ще селектира участниците и ще определи две награди, всяка на стойност 4 000 лв.
Всеки автор може да представи за участие:
живопис: до 3 броя, картини с обща експозиционна площ до 6 линейни метра
скулптура: до 3 броя, с обща експозиционна площ до 6 кв. метра, с варираща височина. При желание за скулптурни инсталации ще се приемат проекти с ясни концептуални и технически граници, които ще бъдат уточнени предварително с журито.

  • Изложбата ще се състои от 26 октомври до 11 ноември.
  • Изложбата се реализира със съдействието на Съюз на българските художници. Приемане на творбите – 23 октомври, изложбена зала „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 125, София.
  • Срок за подаване на портфолио 7 октомври 2021 г. на електронен адрес: young.bg.artist@gmail.com
  • Всяко портфолио да съдържа – кратка автобиография, наименование на творбите, размер, техника. Желателно е заявеното предложение да е придружено от словесен аргумент. Портфолиото трябва да бъде във формат PDF (други формати няма да се разглеждат).
    Журито ще селектира участници и произведения на два етапа. Първият етап – гледане на портфолио. Вторият етап – окончателен, при аранжиране на експозицията.