КОНКУРС ЗА ОПЕРАТИВНА КРИТИКА

Отворена покана

краен срок - 30 септември


Групата „Млади Български Художници“ обявява поредната си инициатива. С убедеността, че художественият живот е комплекс от общи усилия, започваме работа по стимулирането и развитието на оперативната критика и писането на теоретични текстове за съвременно изкуство.
Този проект е свързан с написването на текст на тема: „Съвременната българска живопис в последните 10 години между локално и глобално. (Отправна точка по темата е изложбата 7 х 5 х 3. Съвременна българска живопис, открита на 10 март в залите на галерия „Шипка“ 6, СБХ.)

Могат да участват автори до 35 годишна възраст. Статиите трябва да отговарят на общоприетите изисквания за критичен или аналитичен текст, като обемът им да не бъде по-малък от 3600 знака и не по-голям от 18000 знака.

Жури в състав: проф. Галина Лардева, Мария Василева, Румен Серафимов ще определи трите най-добри текста, които ще бъдат публикувани в сайта на групата: http://young-bulgarian-artists.org/bg

Първа награда – 1000 лв.
Втора награда – 500 лв.
Трета награда – 250 лв.

За всеки материал, допуснат за участие в конкурса, ще бъде изплатен хонорар от 150 лв.

Изпращайте материалите на следния адрес: young.bg.artist@gmail.com до 30 септември.