Национална изложба – конкурс за живопис и скулптура 2019

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕНО ЖУРИ II ЕТАП                                              НАГРАДИ

 • Награда за живопис - Димитър Генчев

 • Награда за скулптура - Траяна Панайотова

Награди на галерии за изложби:

 • Награда на СБХ за изложба - Дина Стоев
 • Награда на галерия "Финес" за изложба - Елена Велкова, Венцислав Шишков, Стефан Коцев
 • Награда на галерия "Арте" за изложба - Калина Мавродиева, Габриела Тончева

Награда на участниците за живопис:

 • Елеонора Терзиева
 • Наташа Ноева

Награда на участниците за скулптура

 • Венцислав Шишков

РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕНО ЖУРИ I ЕТАП
Селекция за изложба


Днес 21.09.2019 г. Г-Н ТОДОР СТАЙКОВ И КОМИСИЯ В СЪСТАВ: ПРОФ. ВАЛЕНТИН СТАРЧЕВ, ПРОФ. ВИХРОНИ ПОПНЕДЕЛЕВ, ПРОФ. ДЕСИСЛАВА МИНЧЕВА, ПРОФ. ЕМИЛ ПОПОВ, КИРИЛ ВАСИЛЕВ, ЛЮБЕН ГЕНОВ, МАРИЯ ВАСИЛЕВА, ПРОФ. СТАНИСЛАВ ПАМУКЧИЕВ РАЗГЛЕДА И СЕЛЕКТИРА СЛЕДНИТЕ АВТОРИ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА - КОНКУРС ЗА ЖИВОПИС И СКУЛПТУРА, КАКТО СЛЕДВАТ:

ЖИВОПИС

 1. Ангеларий Димитров
 2. Александър Александров
 3. Благовеста Желязкова
 4. Велислава Гечева
 5. Гергана Табакова
 6. Деян Янев
 7. Дина Стоев
 8. Димитър Генчев
 9. Драго Дочев
 10. Елена Велкова
 11. Елеонора Терзиева
 12. Ива Маркова
 13. Ивана Петрова
 14. Калина Мавродиева
 15. Калия Калъчева
 16. Любен Малчев
 17. Минко Йовчев
 18. Наташа Ноева
 19. Силвия Богоева
 20. Юлиян Станкулов
 21. Явор Костадинов

СКУЛПТУРА

 1. Габриела Тончева
 2. Галя Благоева
 3. Венцислав Шишков
 4. Владимир Мичев
 5. Марк Бойчев
 6. Мартиан Табаков
 7. Николай Мартинов
 8. Николета Иванова
 9. Румен Панайотов
 10. Светлин Демирев
 11. Стефан Коцев
 12. Траяна Панайотова
 13. Христина Дренска- Тита
 14. Шабан Хюсмен

Всеки автор, ще бъде уведомен лично за подбраната/ните творби от журито за участие в изложбата!

ВАЖНИ ДАТИ:

 • Изложбата ще се състои от 4 до 15-ти октомври. ОТКРИВАВЕ - 4 ОКТОМВРИ
 • Изложбата се реализира със съдействието на Съюз на българските художници
 • Приемане на творбите – 2 октомври, изложбена зала „Райко Алексиев“, ул. „Раковски“ 125, София

Галерия