„Всичко живо е...“


изложба живопис на Марта Райхел


25 октомври – 14 ноември 2017 г.
Откриване: 25 октомври (сряда) от 18:30 ч., Галерия "Юзина"

"Основният елемент и обект на изследване във „Всичко живо е…“ на пръв поглед е растителна маса. Първоначалната идея и замисъл на тази серия е вид експеримент, не толкова отправен към конкретния обект (растението), а към мен самата или по-точно аз спрямо него. Опит да разменя перспективните очаквания „за“ и „от“ т.нар обект. Но в по-задълбочени разсъждения, стигнах до извода, че имам нужда да обединя, събера. Това се оказа естествен ход и нужда да преоткрия и преодолея видовите различия. Растението стана повод за изследване на цвета като форма и обект, както и преплитането им като синтез. Стигнах до смисъл, далеч от предметността, а именно за индивидуално-колективно внушение и въображение за нещо само по себе си, лишено от конкретика, но достатъчно убедително като част и цяло."

Марта Райхел

  • Марта Райхел е родена 1992 г. в Шумен, живее и работи в София.
  • Завършила е магистърската си степен в класа на проф. Андрей Даниел и ас. Константин Костов в специалност „Живопис“ на Национална Худжествена Академия.
  • Член на група “Answer 51“ – група на млади български живописци.
  • Участвала в групови изложби и проекти, от които: 2017г. - Изложба “Erotica Universalis.”, Галерия „Стубел“, София; 2016г.- Изложба “WE NEVER THINK OF FUTURE. IT COMES SOON ENOUGH.”, Галерия „Юзина“, София; 2015г. - „Via Pontica”, изложби на студенти от НХА, специалност Живопис и Факултет Изобразително изкуство- Цетине, Черна гора, Художествена галерия – гр. Балчик; 2015г. - „Изкуство в чекмедже“, Червената къща – Център за култура и дебат ,София; 2014г. - изложба „По следите на Майстора“, Галерия „ Владимир Димитров- Майстора“, гр. Кюстендил; 2014г. Изложба „Национален конкурс за приложни и изящни изкуства ЮЗУ – Благоевград“ - Благоевград; 2013г. Галерия „ Париж – Москва“- гр. София
  • Понастоящем представя дебютната си самостоятелна изложба „Всичко живо е...“ в галерия „Юзина“

Галерия