„(Не)познатите – от проект до обект“, II част


изложба – скулптура


Откриване: 10 октомври, 19;00 часа
Български културен институт, Берлин

Поради възникналия голем интерес, изложбата ще продължи до края на месец Ноември!


Художници: Благица Здравковска, Валентина Скиара, Галя Благоева, Дарена Георгиева, Елина Симеонова, Илия Владимиров, Никола Цветанов, Христина Дренска – Тита, Христо Антонов, Светлин Демирев, Теодор Добрев, Яна Караманджукова.

ИЗЛОЖБАТА „(НЕ)ПОЗНАТИТЕ – ОТ ПРОЕКТ ДО ОБЕКТ“ II част

представя пластики, инсталации и рисунки на Благица Здравковска, Валентина Скиара, Галя Благоева, Дарена Георгиева, Елина Симеонова, Илия Владимиров, Никола Цветанов, Христина Дренска - Тита, Христо Антонов, Светлин Демирев, Теодор Добрев, Яна Карамаджукова – група млади творци, завършили специалност „Скулптура“ в Националната художествена академия, София. Творбите се отличават по концепция, конструкция, форма, по използваните материали (гипс, метал, бетон, камък, дърво, смоли или хартия), тяхното съчетаване и дават възможност да се проследи процеса за създаване на една творба – от проектирането й, през трансформирането на материала до изграждането на обекта. Вървящи по посока на абстракцията, те са едно своеобразно прекрачване на границите и разчупване на „класическото“ виждане за формата. Различни по темперамент, естетически и пластически търсения, боравещи с минимални и ясни изразни средства, авторите отправят своята провокация към зрителя, засягаща различни нива на сетивните възприятия и въображението. Скулптурите, замислени като идейни проекти, отразяват различни творчески интерпретации, които обхващат широк диапазон от физически, метафизични и духовни търсения и поставят проблеми/въпроси за необяснимото, първоначалата на съзиданието, неизменната връзка с природата, стремежът към чистота и синтез... (Не)познатите млади автори търсят поле за реализация на своите проекти и имат идея да бъдат изпълнени в мащаб и експонирани извън галерийните и музейни пространства, където „обекти“-те им да бъдат в симбиоза със заобикалящата ги градска и паркова среда. С тази изложба те показват нещо ново, различно, акцентирайки върху възможни алтернативи и призив за осмисляне на тенденциите в съвременната българска скулптура. 

Наташа Ноева

Галерия